Przyjazne Linki

Włocławski Klub Trzeźwości KOT - jesteśmy grupą wsparcia osób
walczących z uzależnieniami i propagującymi zdrowy tryb życia.
Przyjeliśmy zasady obowiązujące wszystkie kluby KOT , tak jak kiedyś
wszystkie grupy AA przyjeli zasady Billa i Boba. Propagujemy zdrowy tryb
życia poprzez chaty, webinary, meetingi i maratony. A przykład naszego
życia realizujemy na piknikach i innych imprezach grupowych gdzie
spotykają się ludzie należący do KOT z całej Polski. Uczestniczymy w
magazynie Krajowego Klubu KOT Nowy Ty, z własnej inicjatywy nagrywamy
audycje o uzależnieniach dla włocławskiego radia Radosne Marzenia i
publikujemy artykuły o uzależnieniach w czasopismie MISS i dla
studenckiego czasopisma Szecherezada. Serdecznie zapraszamy do
współpracy a osoby pragnące wstąpić do naszego klubu zapraszamy w każdy wtorek od 16-18 na chat lub napisać do nas na email kot@uk.pl

Strona Internetowa Klubu KOT
- zrzeszająca lokalne grupy KOT do który należą osoby propagujące
zasady zdrowego trybu życia pozbawionego uzależnień. Lokalne grupy KOT
organizują imprezy związane z życiem w trzeźwości - meetingi, maratony,
webinary, audycje radiowe i inne materiały ostrzegające przed
popadnięciem w pułapkę uzależnienia. Krajowy Klub KOT wydaje czasopismo
NOWY TY propagujący nowy styl życia rozwijając umiejętności
interpersonalne, przemówień publicznych, organizowania imprez
bezalkoholowych lub z małą ilością alkoholu a skupiających się na miłej
pogawędce, muzyce i tańcu ,towarzyskich gier planszowych lub sportowych.
Do klubu może przyłączyć się każda osoba która deklaruje nowy trzeźwy
tryb życia, każda grupa lokalna posiada swojego reprezentanta w klubie
krajowym KOT sprzyja to integracji działań propagujących styl życia
oparty na świetnej zabawie przy zachwaniu trzeźwości, przede wszystkim
każda grupa prezentuje działania które motywują dotychczasowych członków
i nowe osoby do lepszego sposobu spędzenia wolnego czasu i budowaniu
lepszych więzi miedzy ludzmi .

Czym jest Akademia MISS  jest platformą learningową kursów Czasopisma MISS, zawiera recenzje kursów promowanych przez czasopismo , informacje na temat trenerów, a także pliki darmowe do pobrania o interesujących zbliżających się kursach
Akademia MISS prezentuje ranking trenerów których polecają Subskrybentki czasopisma.

Booki i Ebooki - mimo iż głównie odnajdziesz tu fragmenty dzieł literackich w różnych formatach, to możesz również pobrać , megamixy, fragmenty firmów, lub rezentacje gier. Dzięki linkom masz mozliwość wejść na strony zakupowe. Celem serwisu jest by zapoznawać internautów z ciekawymi produkacjami , pozostawiając internautom dzięki prezentacjom mozliwość dodania recenzji i świadomego zakupu jeśli produkt go zainteresuje.

Kursy i Eventy - następca serwisu Oceniacz, wybrani recenzenci oceniają kursy, ważne
eventy, serwisy elearningowe, kursy i szkolenia, opracowania kursów w postaci pdf oraz
książki. Serwis zawiera również Quizy gdzie sprawdzić możesz swoją
wiedzę na temat swoich predyspozycji jak i ankiety dla kursantów. Ale to nie wszystko w serwisie odnajdziesz
playlisty na wesele, imieniny, imrezy integracyjne i wiele innych
okazji.

TOP 10 - INTERNETOWE RANKINGI - internetowe rankingi, podzielone na wiele kategorii, dobre miejsce dla osób które lubią wybierać tylko wśród najlepszych. np dla Millenalsów by dowiedzieć się jakie marki aktualnie są na Topie, co ciekawe do niektórych z zestawień możesz dodawać własne propozycje .

Ciekawa Strona

Blog Romana Szczepkowskiego - blog pisarza autora ksiażek o rozwoju osobistym, informatyce i pozycjonowaniu. Roman Szczepkowski to autor książek Rozwój Osobisty, Nowoczesne pozycjonowanie książek, Szkoła nr 2, Radosne życie bez alkoholu, Pani Emilka. Autor wielu poczytnych artykułów dla czasopisma MISS i Szecherezada głównie o tematyce społecznej, seo, literaturze oraz internetowych platform szkoleniowych a także autor dwóch blogów specjalistycznych SEO Info Blog i Terapia Literacka. Tworca stronn i sklepów internetowych oraz nowatorskich zdalnych usług diagnostyki i naprawy komputerów.

Blog by Roman Szczepkowski - blog writer author of books on personal development, computer science and positioning. Roman Szczepkowski is the author of Personal Development Books, Modern Book Positioning, School No. 2, Joyful Life Without Alcohol, Emilka. The author of many articles for the magazine MISS and Szecherezada mainly on social topics, seo, literature and online training platforms as well as author of two specialized blogs SEO Info Blog and Literary Therapy. Web site creators and retailers, and cutting-edge computer diagnostics and repair services.


Włocławski Portal Ogłoszeniowy WŁOCŁAWEK PLUS ANONSE to serwis z darmowymi ogłoszeniami gdzie z łatwością każdy Użytkownik odnajdzie poszukiwane ogłoszenie jak również w kilka sekund zamieści swoje wraz ze zdjęciami, filmami You Tube oraz plikami pdf lub rar. To sprawia że serwis z Włocławka cieszy się coraz większą popularnością wśród internautów.Każdego dnia pojawia się kilkanaście świeżych ofert z Włocławka, Warszawy, Wrocławia i z wielu innych miast. Równocześnie znaczna ilość użtkowników naszej witryny jest gwarancją że Wasze ogłoszenie nie zostanie bez odpowiedzi. Oferty zatrudnienia, ogłoszenia o ciekawych kursach i szkoleniach, samochody nowe i używane, tanie oferty noclegowe, darmowe oferty nabycia rzeczy i sprzedaży.

WŁOCŁAWEK PLUS ANONSE Advertisement Portal is a free advertising service where you can easily find every ad you seek, and in seconds, share your photos, YouTube videos and rar files. This makes the service from Włocławek more and more popular among Internet users.Each day comes a dozen fresh offers from Wloclawek, Warsaw, Wroclaw and many other cities. At the same time, a significant number of our users are guaranteed that your ad will not be unanswered. Job offers, interesting training courses and courses, new and used cars, cheap hotel deals, free shopping and things to buy.

Podróże po Polsce to serwis turystyczny opisujący wszystkie zakątki Polski, wraz z mapami zawierającymi atrakcje poszczególnych regionów, znajdziesz w nich również imprezy cykliczne odbywające się w Polsce. Dowiesz się również gdzie warto pójść na kawę, gdzie znajdują się najlepsze w Polsce parki rozrywkowe, kluby dyskotekowe czy centra handlowe. W przewodniki nie brakuje najnowszych informacji z Polski oraz przepisów na najlepsze polskie specjały oraz drinki o których trudno Ci zapomnieć.

Traveling in Poland is a tourist service describing all corners of Poland, with maps of attractions of different regions, and also cyclical events taking place in Poland. You will also find where to go for coffee, where there are the best entertainment parks in Poland, discos and shopping centers. The guides do not lack the latest information from Poland and recipes for the best Polish specialties and drinks that you hardly forget.

Rozkosz Zakupów to wielobranżowy sklep internetowy z dużą ilością nowości, sklepowych hitów i zniżek. Sklep online Rozkosz Zakupów posiada też nietypowe towary takie jak nauka tańca, kurs nurkowania, zakup karnetu na imprezę lub romantyczna kolacja w ekskluzywnej restauracji. A także zakup kursów podnoszących kwalifikacje lub szkolenia dla pracowników. Całkowitą nowością jest sprzedaż kursów mailingowych. W roku 2015 wprowadziliśmy na rynek sprzedaż e-prasy czasopism i gazet w formie elektronicznej, nie tylko w formacie pdf ale również na urządzenia przenośne w formacie PUB i MOBI.

Rozkosz Zakupów to wielobranżowy sklep internetowy z dużą ilością nowości, sklepowych hitów i zniżek. Sklep online Rozkosz Zakupów posiada też nietypowe towary takie jak nauka tańca, kurs nurkowania, zakup karnetu na imprezę lub romantyczna kolacja w ekskluzywnej restauracji. A także zakup kursów podnoszących kwalifikacje lub szkolenia dla pracowników. Całkowitą nowością jest sprzedaż kursów mailingowych. W roku 2015 wprowadziliśmy na rynek sprzedaż e-prasy czasopism i gazet w formie elektronicznej, nie tylko w formacie pdf ale również na urządzenia przenośne w formacie PUB i MOBI.


Pleasure of Shopping is a multi-store online store with lots of news, hit stores and discounts. Online Shopping Delight also has unusual products such as dance lessons, diving courses, purchase a party pass, or have a romantic dinner in an upscale restaurant. And also buy training courses to improve qualifications or training for employees. The new sale is the sale of mailing courses. In 2015, we launched e-newspapers, newspapers and magazines in electronic format, not only in pdf format, but also on mobile devices in PUB and MOBI format.

Życie Pruszkowa - serwis kulturalno - turystyczny o Pruszkowie. Informacje o szlakach turystycznych , atrakcjach turystycznych, wydarzeniach turystycznych, kulturalnych i sportowych. Seriws opróczcz informacji lokalnych zawiera informacje z kraju i ze świata, lista przebojów Radia Radosne Marzenia, ranking filmów i kabaretów oraz zawiera nowości filmowe.

Pruszkow Life - cultural and tourist service about Pruszkow. Information on hiking trails, tourist attractions, tourist attractions, cultural and sports activities. Seriws in addition to local information includes country and world news, Radios Dreams radio charts, movie and cabaret ratings, and movie news.

Tworzymy strony - W dzisiejszych czasach strona internetowa która ma być z jednej strony wizytówką a z drugiej najlepszym darmowym sprzedawcom powinna zawierać nie tylko piękną grafikę ale przede wszystkim tekst który zawiera ciekawe informacje, formularz kontaktowy , możliwość zapisu na subskrypcje newslettera by budować skuteczną bazę mailingową klientów.

Nie trzeba podkreślać że serwis internetowy musi być wypozycjonowany aby strona była wypozycjonowana, posiadamy serwisy internetowe które stanowią naszą bazę pozycjonerską która zapewni że Twój serwis będzie widoczny w wyszukiwarkach internetowych i odwiedzany przez nowych potencjalnych klientów , oferujemy też usługę analizy strony by sprawdzać jakie twoje produkty lub usługi cieszą się największą popularnością.


We create websites - Today a website which is to be on one side of the business card and on the other the best free sellers should contain not only beautiful graphics, but above all the text which contains interesting information, contact form, possibility to subscribe to the newsletter to build an effective customer mailing database.

It is not necessary to emphasize that the web site must be positioned in order to be positioned, we have web sites which are our positioning database which will ensure that your site will be visible in search engines and visited by new potential customers; we also offer website analysis service to check your products or Services are most popular.


Terapia Literacka - zawiera ksiązki psychologiczne jak również beletrystyczne, ktore kształtują rozwój osobisty czytelników. Misją terapii literackiej jest nie tylko przyjemność czytania ale promowanie tych książek które wnoszą w świat Czytelnika nowe wartości , które rozwijają jego świat oraz poszerzają horyzonty myślenia.

Literary Therapy - contains psychological and fiction books that shape the personal development of readers. The mission of literary therapy is not only the pleasure of reading, but the promotio